Ohňová party fontána na dort zlatá 15 cm – sada 2 ks –

Netto váha: 45 g

Katalógové číslo: SvetCukrárov Kategórie:

Popis

Ohňová fontána na dort zlatá.

Narozeninovou oslavu rozzáříte stříkající ohňovou fontánou na dortech pro velké i malé oslavence. Při výrobě velkých patrových dortů můžete zasadit hned několik fontán do každého patra.

Zápalnou část fontány najdete pod červenou plastovou krytkou. Bezpečnostní třída 1, doba hoření cca 40-50 vteřin. 

< Ohňová party fontána na dort zlatá 15 cm - sada 2 ks -

CLP – Třída nebezpečnosti

CS – VAROVÁNÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336 ""
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
  Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/ná­razům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brý­le.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.