Ohňová párty fontána na tortu zlatá 15 cm – sada 2 ks + držiak na fľašu –

Distribuce: SK

Katalógové číslo: SvetCukrárov Kategória:

Popis

Tortová ohňová párty fontána zlatá 15 cm – sada 2 ks + držiak na fľašu

Na narodeninových oslavách sa rozžiari striekajúca ohňová fontána na torty pre veľkých aj malých oslávencov. Pri výrobe veľkých poschodových tort môžete do každého poschodia zasadiť niekoľko fontán.

Ohňovú časť fontány nájdete pod červeným plastovým krytom. Bezpečnostná trieda 1, čas horenia približne 50 sekúnd. 

CLP – Trieda nebezpečnosti

CS – WARNING ""
H204 Nezapríčiňuje požiar ani náraz častíc.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia.
Nie fajčiť.
P250 Nevystavujte sa oderu/nárazu/odtieraniu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P370 + P380 + P375 V prípade požiaru: