Párty fontána 120 mm mix farieb – 4 ks –

Distribuce: SK

Katalógové číslo: SvetCukrárov Kategória:

Popis

Párty fontána 120 mm farebný mix – 4 ks

Na narodeninových oslavách sa rozžiari striekajúca ohňová fontána na torty pre veľkých aj malých oslávencov. Pri výrobe veľkých poschodových tort môžete do každého poschodia zasadiť niekoľko fontán.

Ohňovú časť fontány nájdete pod plastovým krytom. Bezpečnostná trieda 1, čas horenia približne 30-40 sekúnd. V súprave nájdete tri fontány.

CLP – Trieda nebezpečnosti

CS – WARNING ""
H204 Nezapríčiňuje požiar ani náraz častíc.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia.
Nie fajčiť.
P250 Nevystavujte sa oderu/nárazu/odtieraniu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P370 + P380 + P375 V prípade požiaru: